Miljøvenlig varme

Grøn energi er meget mere end vindenergi. Man kan f.eks. forsyne sit hus med miljøvenlig varme, ved hjælp af pilleovne og pillefyr. Denne form for varmekilde er CO2 neutral og bidrager ikke til drivhuseffekten. Brændslet som bruges, kaldes for træpiller, og er noget af det billigste brændsel man kan erhverve sig i Danmark. Pilleovne og pillefyr kan bl.a købes hos Edilkamin.dk og fås i et stort udvalg af designs og funktionaliteter.

CO2 neutralt brændsel

Størstedelen af alle træpiller er fremstillet af restmaterialer fra træindustrien. De materialer som bruges til træpillerne, er altså affald som ellers ville blive smidt ud. Det er derfor en smart måde at genbruge materialer på, og samtidig skåne naturen.

Grunden til at træpiller er CO2 neutrale, er at de ikke frigiver mere CO2 end træet, som de er lavet af, ville have gjort hvis ikke det var lavet om til træpiller. Hvis træet havde fået lov til at stå uforstyrret i skoven, ville det ende med at dø naturligt. Træet ville ligge på skovbunden og langsomt rådne, og denne forrådnelse frigiver ligeså meget CO2 som træpillerne gør. Man bidrager altså på ingen måde til drivhuseffekten ved at bruge pillefyr og pilleovne, da brændslet er helt CO2 neutralt.

Pillefyr eller pilleovn?

Både pillefyret og pilleovnen bruger træpiller som brændsel og er derfor en grøn energikilde. Pillefyret har mange ting tilfælles med det mere kendte oliefyr eller gasfyr, men har til fordel ikke at benytte sig af fossile brændstoffer. Der er mange muligheder med et pillefyr, alt efter om man ønsker at bruge det som primær eller supplerende energikilde. Det kan sørge for at du har varmt vand, som kan bruges køkken og bad, i radiatorerne og i gulvet som gulvvarme. Hvis du allerede har et varmeanlæg eller dit hus har solceller, kan pillefyret kombineres med dette. Investeringen i et pillefyr er hurtigt tjent hjem igen, da det kun tager 2-4 år. Derefter kan du spare 50 % af dit tidligere varmeforbrug, hvis du normalt brugte gas- eller oliefyr.

Der findes to varianter af pilleovne: Luft pilleovne og vand pilleovne. Luft pilleovne producerer varm luft som opvarmer rummet som ovnen står og evt. også husets andre rum. Hvis man ønsker at bruge den som primær varmekilde, kan der installeres kanaler som spreder den varme luft rundt i de forskellige rum. Vand pilleovne producerer, som navnet angiver, vand. De fungerer derfor meget end med pillefyret, ved at forsyne huset med varmt vand til radiatorer mm. Pilleovnene minder på mange måder om brændeovne, men er nemmere, billigere i drift og mere miljøvenlige.