Innovativ vedvarende energi

shutterstock_121508161

Der er kommet stor fokus på grøn energi og udvikling af vedvarende energiteknologier, der mindsker CO2-udslippet. Vedvarende energi er en betegnelse for flere forskellige energiformer, som der ikke er begrænset i forhold til deres reserver, men de er begrænset i den øjeblikkelige fremkomst.

Vedvarende energi og Nordisk Folkecenter

Nordisk Folkecenter er en stab af ingeniører og biologer, der samarbejder med målgruppen for markedet og de mindre og mellemstore virksomheder, om at skabe vedvarende energi og finde grønnere alternativer.

De fleste vedvarende energiformer stammer fra solen – Blandt andet er både vind og bølger et resultat af solens stråler, der opvarmer både jorden og luften. Eksempler på vedvarende energi, som bliver skabt via solens stråler er blandt andet;  vindenergi, som ses ved vindmøller og luft-til-vand varmepumper og jordvarme, som ses ved jordvarmeanlæg.

Folkecentret forsker og udvikler innovative miljørelaterede produkter, der er bygget op på viden gennem forsøg og overførsel af teknologi. Dette ender ud i prototyper, demonstrationsanlæg og dokumentation  på områder såsom bølgekraft, bygningsintegrerede solceller, planteolie og brint til transport. Der bliver også arbejdet med energibesparelser og besparelsesteknologier, så man kan spare på de nuværende ressourcer.

De nuværende ressourcer som ofte bliver anvendt på nuværende tidspunkt, er fossile brændstoffer. De fossile brændstoffer er kulstof og brint, som reagerer med ilt. De forskellige typer af fossile brændstoffer er blandt andet: Kul, olie, naturgas osv. Dette er en begrænset ressource og derfor er det vigtigt at man begynder at kigge på vedvarende energi og hvilke muligheder der er på dette område.

Mulighed for samarbejde og forskning

Forskningen tager sted i forskellige eksperimentelle bygninger og forsøgsanlæg. Det Nordiske Folkecenter giver en mulighed for, at skabe et samarbejde indenfor disse forsøg og udvikling på områderne miljø og vedvarende energi. Denne organisation har de fysiskerammer og personressourcer, som gør det muligt at skabe et godt og indholdsrigt samarbejde.

Folkecentret har også en afdeling i Afrika, hvor der bliver lagt vægt på vedvarende energi. Her bliver der samarbejdet med et globalt netværk omkring viden på området og resultaterne bliver formidlet til folk, der er interesseret i emnet. Der er blandt andet mulighed for besøgsvirksomhed, studieophold og publikationer.