Grøn energi i Danmark anno 2014

Det er i menneskehedens almene interesse at bruge vedvarende CO2-neutrale energikilder til energiforbrug. Vi kan således sikre fremtidige generationer at have en verden at leve i bedst muligt, ved at anvende miljøvenlige energikilder.

grøn-energi

Du tager en del af dit ansvar ved at anvende grøn energi. For at definere hvad grøn energi er, tager man udgangspunkt i produktionen af energi. Hvis der under produktionen ikke udledes CO2, så betegnes energien som værende grøn.

 

Sammenlign priser og kvalitet på grøn energi her: www.greenmatch.dk

Vindmølleenergi

I Danmark er den mest anvendte form for grøn energi, vindmølleenergi. Vindmølleenergien har været anvendt i årevis og er helt CO2-neutral, da der dannes strøm når vinden får møllens vinger til at dreje rundt. Så næste gang du kæmper i strid modvind på cykelstien, så find styrke i al den grønne energi, der bliver produceret i samme moment.

Mens vindmølleteknologien er velkendt og veletableret, så arbejdes der løbende på udvikling af alternative metoder at producere grøn energi på. Solcelle-teknologien er stadig under udvikling, og er umiddelbart mest velegnet i mere solrige lande end Danmark. Alligevel kan danske huses elforbrug mere end dækkes ved hjælp af solenergi, fordi solcellerne faktisk er i stand til at producere energi selv i skyet vejr. Man skal dog være opmærksom på at solcellerne ikke virker, hvis der ligger sne på dem. Hvad mange ikke ved er, at solceller er i stand til også at oplagre energi, som kan sælges videre. Samlet set vil en husejer faktisk tjene penge på lang sigt ved at købe et solcelleanlæg, om end investeringen som regel først er tjent hjem efter mere end 10 år.

Et nyere begreb er husstandsvindmøllen, som primært egner sig til landområder. Ligesom med solcelleanlæggene er det muligt at videresælge den overskydende energiproduktion. Den danske regering har i løbet af 2013, gjort det mere attraktivt at opsætte små vindmøller med en størrelse på op til 10 kW, ved at fastsætte en pris på 2,50 krone per overskydende kWh.

Fremtidens grønne energi

Fremtiden byder formentlig på nye metoder til producere grøn energi på. Der arbejdes i dag på at udnytte såvel jordenergi, også kalder geotermisk energi, som vandenergi. Udnyttelsen af jordenergi skal ske med fokus på at bruge den varme, der er i jorden, som forsyningskilde til varmeforbrug.

Med hensyn til vandenergi er der ud for Hanstholms kyster etableret verdens første bølgeanlæg, som udnytter den kraft, der naturligt befinder sig i bølger, til at producere energi. Der er således tradition for i Danmark at være et af foregangslandene til udviklingen af CO2-neutrale energikilder.

Danske virksomheder kan gøre deres for at hjælpe til med udviklingen, ved som minimum at insistere på, kun at købe grøn energi af deres elselskab. Hvis dette ikke er nok, er opsætning af vindmøller eller solcelleanlæg det naturlige næste skridt. Dette styrker ligeledes virksomhedens bæredygtighed, ligesom det viser social ansvarlighed.

Du kan gøre noget!

Som privatperson kan man, udover at opsætte eksempelvis solcelleanlæg, støtte de grønne virksomheder, som forsøger at gøre en positiv forskel for miljøet. På kort sigt kan det medføre større udgifter, men på lang sigt stopper det CO2-udledningen og skaber trygge levevilkår for fremtidige generationer.